ขุดลอกตะกอน

บริษัท พรทรัพย์ทวีชัยคอนสตรัคชั่น จำกัด   มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง ขุดลอกตะกอน กากอุตสาหกรรม กากตะกอนอุตสาหกรรม ดูดตะกอน กำจัดกากอุตสาหกรรม กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  ตะกอนที่เหลวและก่อตัวได้ ตะกอนสสดัจ์โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงแป้งมัน ที่มีการสะสมกากตะกอนเป็นเวลานาน ตะกอนที่เหลวและก่อตัวได้ บ่อบำบัดที่มีขนาดใหญ่ รถขุด DRAG LINE ของเราสามารถขุดได้ลึก 25 เมตร ไกล 25 เมตร มีประสิทธิภาพมากกว่ารถแม็คโครบูมยาว สามารถนำกากตะกอนอุตสาหกรรมขึ้นมาจากบ่อพักได้ทั้งหมด