รถเครน 4 ล้อ


บริการให้เช่าเครน Rough Terrain Crane หรือเครน 4 ล้อ
เหมาะสำหรับหน้างานที่มีความจำกัดในเรื่องพื้นที่ การขับเคลื่อนหมุนล้อพร้อมกันทั้งสี่ทำให้วงเลี้ยวแคบและเข้าถึงในหน้างานแคบๆได้เป็นอย่างดี สำหรับยกเครื่องจักรในตัวอาร
พรทรัพย์ทวีชัย เครน ยังให้บริการพร้อมกับพนักงานควบคุมรถเครนมืออาชีพที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีใบเซอร์ Certificate ทุกคน รถเครนของทางบริษัทผ่านการตรวจสอบโดยวิศวกรเครื่องจักรมืออาชีพมีใบ ปจ.2 พร้อมรับประกันคุณภาพ
พื้นที่ให้เช่าและให้บริการรถเครน กรุงเทพฯและปริมณฑลหรือต่างจังหวัด