อุปกรณ์ยกของเครน

อุปกรณ์ยกของเครน (Type of Lifting Gear)

ลวดสลิง WIRE ROPE SLING ลวดสลิงที่นำมาใช้งานกับปั้นจั่นต้องมีค่าความปลอดภัยดังนี้
– ลวดสลิงที่เคลื่อนที่ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 6
– ลวดสลิงยึดโยง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5
– ลวดสลิงที่นำมาผูกรัดวัสดุ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5